Doç. Dr. TATİANA GOLBAN          NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. TATİANA GOLBAN         

T: (0282) 250 2643

M tgolban@nku.edu.tr

W tgolban.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: USM (MOLDOVA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KARޞILAޞTIRMALI EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: STEFAN CEL MARE ÜNİVERSİTESİ, SUCEAVA (ROMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:RUMEN DİLİ VE EDEBİYATI - İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Gelişmiş
Rumence:Gelişmiş
Rusça:Orta
Türkçe:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Yrd. Doç. Dr. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2006-
Okutman USM
2003-
Öğr. Gör. USM
2003-
Okutman DUMLUPİNAR UNİVERSİTY
2000-
Öğr. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2000-
Okutman ULIM
1996-
Öğr. Gör. ULIM
1996-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Electra Myth the Myth of Inter-Human Determinism, Dumlupinar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 181-190, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Ancient and Modern Hypostases of Electra Myth, Dumlupinar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 41-52, 2004.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Intibah and the Attempt at Writing a Bildungsroman, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Dergisi, ss. 465-475, 2010.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , , , ss. 299-304, 2007.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Mitul Electrei in dramaturgia anticã, Limba Romanã, cilt 1, ss. 174-178, 2006.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , , , cilt 12, ss. 71-76, 2005.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , , , 2005.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , Desacralizarea mitului in Electra lui Euripide, Analele ޞtiinşifice ale USM, Seria ޞtiinşe Filologice, ss. 333-338, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , Dimensiunea psihanaliticã ; a receptã ;rii mitului Electrei in creaşia lui Eugene O'Neill, Analele ޞtiinşifice ale USM, Seria ޞtiinşe Filologice, ss. 339-346, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Jean-Paul Sartre şi angajarea mitului Atrizilor ca modalitate de exprimare a principiilor existenşialiste, coautor Petru Golban, Analele ޞtiinşifice ale USM, Seria ޞtiinşe Filologice, ss. 353-358, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Mit şi literaturã ;: umanizarea personajului Electra in creaşia poeşilor tragici ai antichitã ;şii greceşti, Metaliteraturã ;. Analele Facultã ;şii de Filologie a Universitã ;şii Pedagogice de Stat Ion Creangã, , cilt 9, ss. 86-88, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , Psihologizarea discursului dramatic la Euripide, Probleme actuale de lingvisticã, glotodidacticã ; şi ştiinşÃ£ ; literarã, ss. 591-593, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , Tragedia anticã ; sursã ; de inspiraşie in teatrul din secolul al XXlea, coautor Petru Golban, , cilt 9, ss. 77-81, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. , French and English Romances: the Rise of a Literary Pattern, Anale ޞtiinşifice ULIM, cilt 1, ss. 103-106, 1999.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. , Mitul Electrei in viziunea lui E. O'Neill, Symposia professorum ULIM, seria Filologie, ss. 34-35, 1999.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
14. , Contribuşia lui Grigore Ureche la dezvoltarea limbii romane literare (I), Limba Romanã, ss. 58-65, 1996.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
15. , Contribuşia lui Grigore Ureche la dezvoltarea limbii romane literare (II), Limba Romanã, ss. 42-46, 1996.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Cercul şi elipsa: studii şi articole de comparatism, Yayın Yeri: CEP USM, 2009.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Tatiana GOLBAN; Petru GO. The Literature of a Turbulent Age: Seventeenth-Century British Literature , Yayın Yeri: Üç Mart Press, 2007.
2. , Tatiana GOLBAN. The Myth of Electra in Ancient and Modern Drama, Yayın Yeri: Üç Mart Press, 2007.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
2. , (01.01.2004-).
Tam metin bildiri
3. , .
Özet bildiri
Ödüller
1. , 1998.
Üyelikler
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans ve Yuksek Lisans Programları Koordinatörü, Başkan, 2006-2009.
Yuksek Lisans Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-.
Yuksek Lisans Tez Savunma Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-.